Den ve škole

Běžný školní den

  • Výuka u nás začíná v 8:30, kdy se společně scházíme v komunitním kruhu a přivítáme se. Součástí ranního kruhu je též představení plánu na nadcházející den, případná diskuze a sdílení.
  • Následuje kombinace skupinové práce s pedagogem, týmové práce dětí a individuální práce na dané téma.
  • Součástí běžného školního dne je také ve velké míře pobyt venku.
  • Vyučování je opět zakončeno společným komunitním kruhem, kde děti dostávají prostor reflektovat, co se naučily, hodnotí den, případně se podílí na plánování příštího tématu výuky.

Družina

Škola nabízí ranní i odpolední družinu. Ta je především o volné hře a relaxaci dětí, pro zájemce je však připraven i program (hry, tvoření, opět co nejvíce pobytu venku).

Výpravy nejen do přírody

Jeden den v týdnu je zasvěcen pobytu venku, a to za každého počasí. Děti vyrážejí na celodenní výlet za poznáním do blízkého i vzdálenějšího okolí, výjimkou nejsou ani exkurze do muzeí, divadel a na jiná místa podporující právě probírané téma.