Listopad a prosinec ve škole

Po dvou měsících tu máme opět stručný školní report.

Tentokrát nám symbolicky připadá na dobu, kdy nebilancujeme jen my ve škole, ale bilancuje se u příležitosti konce roku tak nějak celospolečensky, proto doufáme, že vaše loňské skóre bylo co nejlepší a do roku nového vám přejeme mnohá splněná přání!

(Tento úvod vznikl ještě v prosinci. Poslední tečka článku až koncem ledna. Inu, časový harmonogram budeme muset vylepšit 🙂 )

A nyní už ke školním záležitostem.

S potěšením můžeme konstatovat, že v rámci Českého jazyka se nám daří rozvíjet individuální tempo našich prvňáčků a tudíž, ačkoli oficiálně jsme u písmene E a čtení dvouhláskových spojení, někteří už od září ušli značný kus cesty, abecedu minimálně tiskace profrčeli celou, a se čtením se také začínají popasovávat. A ti, kteří už jako čtenáři nastupovali, začínají kupříkladu nečekaně a samostatně psát vázaným psacím písmem.

Věříme, že samostatnost, nejen v češtině, podpoří i naše nové pomůcky, jako například dřevěná psací písmena, tabulky pro sluchovou diferenciaci polohy písmen ve slovech a podobně, které děti ihned po vybalení důkladně prozkoumaly.

V matematice už píšeme krasopisná čísla, a to jak tužkou, tak i tvořením z dalších materiálů (dřívka, víčka…). Postupně se z běžné řeči „přidej“ a „kolik je dohromady“ dostáváme do matematického jazyka sčítání a odčítání. A v neposlední řadě zkoušíme v rámci Hejného matematiky nová prostředí jako třeba Výstaviště či Krokovací pás.

Od podzimního Halloweenu jsme se postupně přehoupli do vánočního slovníku i v angličtině a začali řešit dárky. Nakreslili jsme si, co si přejeme pod stromeček a naučili se k tomu anglická slovíčka i fráze „What do you wish for Christmas? I wish…“ Náš úvodní pozdrav jsme změnili z Hello, it´s English time na Hello it´s Christmas time a  vánoční besídku zakončili písničkou We wish you merry Christmas.

Kromě toho jsme zvládli zdokonalit i náš slovník sloves (touch, lie down, close your eyes, sleep ci wake up), což nám umožňuje provozovat angličtinu třeba i v rámci tělocviku.

V Našem světě pokračujeme v projektu Moje místo na světě, kde jsme od našeho města Pardubice pokročili k tématu Česká republika.

Spoustu času jsme strávili nad různými druhy map, přičemž favoritem číslo jedna je rozhodně kniha Mapy od nakladatelství HOST. Naučili jsme se najít na mapě naše hlavní město i Pardubice. Omrkli jsme pár dalších českých měst (a začetli se do zábavné knížky Expedice z pohlednice od Vratislava Maňáka). Prozkoumali jsme na mapě české řeky a hory, z čehož vyplynul i nápad vyrobit si vlastní Sněžku. A samozřejmě nechyběla česká vlajka a tklivý zpěv české hymny.

Kromě toho jsme se věnovali i tématu 17. listopadu, z něhož si, jak jsme po zpětné reflexi zjistili, odnesly děti zhruba tuto informaci: Státní svátek máme zítra proto, že slavíme, jak před mnoha lety odehnali lidi komunisty klíčema.

A chybět nemohla ani legenda o sv. Martinovi a pozvolné tematické chystání se na Vánoce. K tomu nám mile dopomohl adventní kalendář s omalovánkami a každodenními zamyšlenkami od Terezy Kramerové i naše první divadelní představení s názvem Hlídali jsme Ježíška na Malé scéně Východočeského divadla.

 

Ovšem kromě chystání duchovního u nás probíhali i přípravy ryze materialistické. Rozhodli jsme se totiž uspořádat vánoční jarmark, na němž by si děti prodejem svých výrobků mohly vydělat na vytoužené školní lego. Kromě dětských výrobků u nás bylo možné zakoupit i krásné věci z obchůdku Duhová kočka.

Tento nápad vyšel z dětských hlav a děti ho skutečně dotáhly až do finále. Výsledkem byla nemalá suma, za níž všem našim milým zákazníkům (a Duhové kočce!) děkujeme, a kterou jsme se o dva dny později vydali utratit do hračkářství.

Na první pohled by se mohlo zdát, že se nejedná o nic zásadního, ale při podrobnějším prozkoumání si můžete všimnout, že naši prvňáčci se toho v těch několika praktických krocích zvládli do života naučit víc, než za několik hodin sezení v lavici.

Tak například, spočítat obsah kasičky pohybující se v tisících, to už je pořádně vysoká matematika.

A vlastní nákup? Nevěřili byste, jak ideální lekce asertivity a komunikace nám tu vznikla. Protože společně vydiskutovat, za co se utržené peníze utratí, to už chce jistou dávku komunikačních dovedností.

Závěrečné stavění by se mohlo jevit už jen jako příjemná odměna, ale rozvoj prostorové orientace, představivosti, schopnosti vyznat se v manuálu a v neposlední řadě opět procvičení dovedností komunikačních nás nenechají na pochybách, že ani v tuto chvíli se děti nepřestaly učit.

Zkrátka spontánně vzniklá Lego lekce byla vskutku poučná. A to pro všechny zúčastněné.

V neposlední řadě jistě stojí za zmínku i obsah našich pátečních výprav. Děti již mají prochozenou nemalou část města, navštívily hasičskou stanici, zajely si na Veselý kopec či do Perníkové chaloupky pod Kunětickou horou. A kromě toho se vydaly kupříkladu i na Slackline workshop do centra Yogalab, kde si vyzkoušely chůzi po laně.

Závěrem našeho reportu už snad zbývá jen poznámka k vánoční besídce, která byla minimalistická, milá a v závěru i s nádechem tajemna. To když si každý sám prošel ze svíček vytvořenou spirálou a v jejím středu si na vodu pustil svíčku s přáním.

Máme tedy za to, že kalendářní rok jsme ve škole uzavřeli stejně, jako jsme ho prožili. Živelně, s radostí a v pohybu.

Komentáře