Pochybnosti v hlavní roli

„Nebude ten váš styl výuky spíš anarchií než podnětným prostředím?“

„Budou vaši žáci umět to samé, co děti z tradičních základních škol?“

„Zvládnou pak přestup na střední? A budou se tam umět začlenit?“

„Co když se jim nebude chtít nic dělat? To je prostě necháte, aby se dva týdny jen povalovali?“

Tyto otázky, stejně jako mnohé další, padly na dni otevřených dveří, který se konal 21. 1., a opakují se i při mnohých osobních konzultacích.

2016_01_21_-_ZS_V_Pohybu_-_Schuzka

(Den otevřených dveří)

Je to pochopitelné.

Všichni jsme prošli tradiční školou se známkami, srovnávacími testy, přesnými instrukcemi co a jak máme dělat. Mnozí z nás si proto jen těžko umí představit, že by to mohlo fungovat i jinak. A taky proč je dobré o změny usilovat.

I naše komunita rodičů, která stojí za vznikem školy, o tom ví své. Někteří z nás měli v otázkách vzdělávání svých dětí jasno hned, jiní museli ujít dlouhou cestu za poznáním, že povinnou školní docházku lze realizovat i jinak než sezením v lavici a nasloucháním výkladu učitele, který předává znalosti, jež mají děti za úkol pasivně přijímat.

Ale změny se dějí už i ve většině tradičních základních škol. Jen pomaleji a méně nápadně.

My jdeme těmto změnám naproti v mnohem větší míře, a proto se může zdát, že u nás výuka bude prapodivně neuchopitelná a anarchistická.

Ve skutečnosti však jen chceme fungovat v souladu s dětskou přirozeností, touhou učit se, která je člověku od přírody vlastní. V souladu s nejnovějšími poznatky o procesech učení. A v neposlední řadě v souladu se samotnými dětmi, které nemusí být jen pasivními konzumenty předkládané látky, ale mohou se na jejím objevování a definování samy podílet.

Věříme, že děti v tomto prostředí nejen, že neztrácejí radost z učení, ale také jsou schopny mnohem lépe poznat samy sebe, své silné i slabé stránky a vybudovat si zdravé sebevědomí, díky němuž zvládnou jak přechody na střední školy, pokud se pro ně rozhodnou, tak vše ostatní, co si v životě dají za cíl.

Zaujala Vás naše škola a zvažujete, že byste s budoucím prvňáčkem dorazili k zápisu, ale máte pochybnosti, strachy nebo nezodpovězené otázky?

Pak neváhejte a kontaktujte nás. Rádi si s Vámi domluvíme osobní konzultaci a probereme vše, co Vás zajímá.

Komentáře