Školné

Školné pro školní rok 2017 / 2018 je stanoveno na 3500 Kč měsíčně včetně školní družiny.

Školné pro žáky v domácím vzdělávání je 3500 Kč ročně.