Školné

Školné pro školní rok 2018 / 2019 je stanoveno na 3900 Kč měsíčně včetně školní družiny.

Školné pro žáky v domácím vzdělávání je  3900 Kč ročně.