Ochrana osobních údajů

Dobrý den, vítáme vás na stránkách Základní školy V Pohybu.

Rádi bychom vás informovali, jaké osobní údaje zpracováváme a proč:

Jsme škola, takže především získáváme údaje o dětech, které u nás chtějí plnit povinnou školní docházku. Informace o našich žácích pak vedeme ve školní matrice a v zákonem stanovených případech je sdílíme s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Krajským úřadem Pardubického kraje, Českou školní inspekcí nebo jinými školami. Pokud je to nutné, poskytneme je také soukromému subjektu – například pojišťovně, ubytovacímu zařízení či organizátorovi sportovní akce. Vzhledem k tomu, že jsou naši žáci nezletilí, vedeme si také evidenci jejich zákonných zástupců.

Ze zvláštních kategorií osobních údajů zpracováváme údaje o zdravotním stavu žáků, jako jsou například alergie, dietní omezení, úrazy, prodělaná očkování nebo speciální vzdělávací potřeby.

V průběhu vyučování či školních akcí pořizujeme fotografie. V rozumné míře je pak využíváme k propagaci školy na webových stránkách či letácích, všechny jsou pak dostupné jen pro žáky a jejich zákonné zástupce na chráněných úložištích. K tomu od zákonných zástupců získáváme souhlas.

Škola také zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců a zřizovatelů, které v zákonem stanovených případech sdílí s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Krajským úřadem Pardubického kraje, Českou školní inspekcí, Okresní správou sociálního zabezpečení, příslušnou zdravotní pojišťovnou, příslušným finančním úřadem nebo jinými školami. Pokud je to nutné, poskytneme je také soukromému subjektu – například pojišťovně, poskytovateli účetních služeb nebo ubytovacímu zařízení.

Všechny osobní údaje likvidujeme, jakmile nemáme důvod k jejich dalšímu zpracování, a to v souladu s naším vnitřním předpisem spisový a skartační řád.

Každý může naši školu požádat o přístup k údajům, které o něm zpracovává, o jejich opravu, pokud nejsou přesné, odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, popřípadě podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud by nebyl s vyřízením své žádosti spokojen.

Pokud byste měli jakékoli dotazy, můžete se směle obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na emailové adrese poverenec@zsvpohybu.cz, nebo na paní ředitelku Kateřinu Novákovou – kontaktní údaje najdete zde.