Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2016 / 2017

Ředitelka Základní školy V Pohybu, se sídlem Kašparova 1818, Zelené předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 04 801 601, dle ustanovení § 46 odst. 1 a § 164 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozhodla následovně:

K základnímu vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2016 / 2017

se přijímají

děti s následujícími registračními čísly, která jim byla přidělena v rámci zápisu:

1   2   3   4   5   7

Následující fází přijímacího řízení je uzavření smlouvy o vzdělávání za úplatu
v základní škole dle ustanovení § 123 odst. 1 školského zákona.
Návrh smlouvy bude rodičům přijatých dětí zaslán e-mailem.

Všem rodinám, které se zúčastnily našeho zápisu,
děkujeme za důvěru a těšíme se na další společné chvíle.

Mgr. Lenka Fialová
ředitelka školy

Komentáře