Zápis 2019/2020

Den otevřených dveří neorganizujeme, naše škola je pro Vás otevřená kdykoli v pondělí, v úterý a v pátek. Náhled do výuky si můžete domluvit před zápisem s ředitelkou školy.

Zápis proběhne 3. 4. a 24. 4. 2019 v 16:00 až 17:00 v budově školy.

Pro školní rok 2019/2020 škola přijímá 8 žáků do 1. ročníku.

Formální část zápisu:

Zákonný zástupce vyplní přihlášku (ke stažení v sekci Pro zájemce) a předloží potřebné dokumenty:

  • rodný list dítěte
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce

Motivační část zápisu:

Součástí motivační části zápisu je rozhovor pedagoga s dítětem, připraveny budou také neformální aktivity a hry. Na závěr motivační části pedagogové informují rodiče, jak mohou do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.