Září a říjen ve škole

Chtěli jsme psát zápisky týdenní. Neklaplo to.

Tak aspoň měsíční. To taky nějak nevyšlo.

Ale završil se druhý školní měsíc (a než jsme článek zvládli zveřejnit, máme tu polovinu měsíce třetího…) a my konečně vypouštíme alespoň střípky informací o dění ve škole.

O průběhu prvního školního dne si můžete přečíst ZDE, společně jsme se nalodili na školní palubu a za zpěvu tematické hymny vypluli vstříc prvnímu školnímu roku.

Abychom ale měli kam plout, museli jsme si vytvořit vlastní moře a na něm ostrovy poznání. Vznikl nám tak ostrov Matematiky, Českého i Anglického jazyka, Pohybu a také ostrov zvaný Náš svět, kam vyplouváme za výchovou hudební i výtvarnou a zabýváme se vším, co se dělo i děje kolem nás a v nás.

V neposlední řadě dostaly prostor pro vlastní ostrovy i děti. V moři se nám tak vyloupl třeba ostrov lásky nebo lega.

Společně jsme přišli na to, že aby nám na naší pomyslné palubě bylo dobře, musíme se naučit dodržovat některá pravidla, protože v naprostém chaosu se dobře necítíme.

A tak začala postupně vznikat, dětmi pojmenovaná, Rybičková pravidla, která si samy děti postupně přikreslují na plakát na dveřích.

Shodli jsme se na tom, že k sobě mluvíme laskavě, o slovo se hlásíme a dáváme si vzájemně prostor mluvit bez přerušování, funguje (alespoň většinou) nám pravidlo STOP, je-li třeba zastavit už příliš destruktivní činnost.

Každé ráno se svoláváme třemi cinknutími do tibetské mísy a scházíme se v kroužku na koberci, kde má každý možnost sdílet (či nesdílet) s ostatními co má na srdci.

V duchu pravidel a vylaďování dětských i dospěláckých představ o dění ve škole jsme strávili první školní dny až týdny a k tomuto tématu se, je-li to potřeba, stále vracíme.

Kromě toho jsme samozřejmě začali navštěvovat naše ostrovy poznání.

Na ostrově Českého jazyka jsme stylově začali písmenkem O jako Ostrov obra Olivera. Písmeno ve všech čtyřech podobách (velké, malé, psací, tiskací) jsme znázorňovali vlastním tělem, modelovali, kreslili i psali. Ruku jsme uvolňovali pomocí dráhy pro formule, jak jinak než ve tvaru O. Vyplňovali jsme pracovní sešity. Psali křídou na zemi při výpravách. A kromě toho jsme se také naučili předčítat písmenko z tabule sehraně jako orchestr.

Postupně jsme si takto zažili i písmena S, B, U a A.

2016_10_24_01

2016_10_24_03

Někdo se s písmenky teprve seznamuje, někdo už čte a píše velkými tiskacími písmeny a někdo už zvolna proniká i do tajů psacího písma. Každý má vlastní tempo a my se snažíme najít optimální způsob, jak každému umožnit rozvíjet své dovednosti tak, jak je mu blízké.

Kromě toho za sebou máme i první čtenářské dílny, například na knihu Robinson Crusoe, kterou jsme navázali na úvodní téma nalodění se a objevování.

Na ostrově Matematiky oficiálně počítáme do 6, ale běžně se ocitáme v cifrách jako 23, 35, apod. Zaujala nás práce s kostkami a jelikož má každý svůj „balíček“, nejzáživnější bylo rozdělování kostek zpět svým majitelům, protože kromě správného počtu musely sedět i barvy. Unešení jsme též z geometrických tvarů, zjistili jsme totiž, že se nachází úplně všude…od čtverců, obdélníků, a trojúhelníků jsme se dostali až k pětiúhelníkům a mnohoúhelníkům, zjistili, že existuje osová souměrnost a na závěr jsme si z papíru vyrobili čepici, klapačku, parník, vlaštovku či loďku, každý dle svých preferencí. A o Halloweenu? To se nám podařila obrovská pavoučí síť vytvořená ze dřívek s různým počtem pavouků (pet víček).

2016_10_31_01 2016_10_13_02

2016_10_18_01

Na ostrov Angličtiny obvykle vyplouváme s úvodním songem „Hello, it’s English time“ a zároveň opouštíme češtinu. Spolu s různými pohybovými aktivitami se už umíme představit, určit, zda jsme „a boy or a girl“, napočítat minimálně do deseti a neminula nás ani Halloweenská tématika jako „ghost, pumpkin, candies, trick or treat“ či „skeleton dance“ tzv. tanec kostlivců, který jsme si opravdově užívali přímo ve strašidelných kostýmech.

Ostrov Náš svět nám skýtá  asi nejvíce prostoru, který se snažíme spolu s dětmi co nejlépe využít.

Pro začátek jsme si prošli roční období a měsíce, zastavili se u aktuálního podzimu a pokusili se ho prožít všemi smysly, výtvarně ho ztvárnit a užít si ho i venku.

Následně jsme přešli k projektu Moje místo na světě.

Vytvořili jsme si knížku, kde jsme sami sebe zasadili do kontextu vlastního domu, města, země, kontinentu, planety a Sluneční soustavy. A začali jsme jednotlivá témata knížky prozkoumávat blíž.

2016_10_06_03

Jako prvnímu jsme se věnovali tématu našeho Já. Kdo jsem? Co mám rád? Znám se?

Druhým tématem byl náš dům, rodina. Jak kdo bydlí?

2016_10_12_01 2016_10_12_05 2016_10_12_04

V současné chvíli se věnujeme našemu městu. Našli jsme si Pardubice na mapě, vyprávěli si pověst o vzniku pardubického znaku a chystáme se Pardubice zažít opět všemi smysly.

Kromě toho jsme se věnovali i aktuálním tématům jako byl Sv. Václav nebo Halloween, který děti naprosto pohltil a pronikl nám na ostrov češtiny, angličtiny, matematiky i do koutů hudebních výtvarných a dramatických, díky čemuž vznikla i naše první společná „divadelní hra“.

2016_10_20_03 2016_10_20_10 2016_10_20_11

Co se hudební a výtvarné výchovy týče, prolíná se nám prakticky každým dnem, neb děti mají stále zájem si prozpěvovat či tvořit rukama, proto naše umělecké duše snad nemají šanci strádat.

2016_09_21_02 2016_09_21_01

Ale Náš svět se samozřejmě nenachází jen u nás ve škole a my jsme ho už pěkný kus zvládli propátrat i při každopátečních výpravách. Poznali jsme nejbližší okolí školy, autobusem se vydali do Apolenky a pěšky do Pohádkové zahrady či na zámek. Spolu s průvodcem Petrem mají děti možnost poznávat jak taje přírody, tak všechno ostatní, co je v okolí právě zajímá.

Stranou samozřejmě nezůstává ani ostrov Pohybu, na nějž se každý týden plavíme směrem k tělocvičně a za pěkného počasí i ven, ale navštěvujeme ho vlastně pokaždé, když už se nám statická činnost začne zajídat a je třeba se trochu protáhnout.

2016_09_23_01 2016_09_23_02 2016_09_23_03 2016_09_23_04 2016_09_23_05 2016_09_23_06 2016_09_26_01 2016_09_30_03 2016_09_26_04 2016_09_30_04 2016_09_30_05 2016_09_30_07 2016_10_07_03 2016_10_21_02

Jak je z našeho dvouměsíčního reportu patrné, témata i aktivity se nám ve škole nejrůzněji propojují a prolínají a my všichni se stále snažíme najít tu nejlepší možnou cestu, jak vše nastavit, abychom se tu všichni cítili dobře, mohli se věnovat především rozvíjení toho, co nás aktuálně nejvíc zajímá a zároveň zůstali v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem, který jsme povinni naplnit.

Jak se říká, jsme tedy stále na cestě a s co největší radostí se po ní vydáváme vstříc poznání všeho druhu.

Děkujeme, že po ní kráčíte s námi! 🙂

Komentáře